skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Dạng tìm kiếm Chỉ mục

Dịch vụ Phát hiện Tài nguyên học tập và Nghiên cứu Thống nhất


Tài nguyên


Tài liệu giấy

Tài liệu dạng in của Thư viện đa dạng các xuất bản phẩm dạng in phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu và giải trí lành mạnh, bao gồm sách, báo, tạp chí, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, các sản phâm nghiên cứu khoa học, bản vẽ, bản đồ,...được bố trí theo các đặc điểm chức năng tại các tầng lầu.


Tài liệu số

Tài liệu số gồm các tài liệu có bản quyền thuộc sở hữu của Trường đại học Tôn Đức Thắng như bài giảng, giáo trình, khóa luận, đồ án, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học…Các tài liệu số được tìm thấy và sử dụng thông qua Cổng thông tin của Thư viện.


Tài liệu điện tử

Tài liệu điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu thuê quyền truy cập và các cơ sở dữ liệu miễn phí. Bên cạnh đó, Thư viện cũng tham gia vào mạng lưới liên kết nguồn tài nguyên điện tử với các trường đại học lớn trong nước và trên thế giới. Các tài liệu điện tử được tìm thấy và sử dụng thông qua Cổng thông tin của Thư viện.


Tài liệu nghe nhìn

Tài liệu nghe nhìn bao gồm các dạng âm thanh, hình ảnh, đồ họa, bản đồ được thể hiện dưới dạng in, CD, VCD, các bộ sưu tập đa phương tiên,...được bố trí theo các đặc điểm chức năng trên Cổng Thông tin Thư viện và/hoặc tại các tầng lầu.


Tài liệu môn học

Tài liệu môn học là bộ sưu tập được xây dựng trên chương trình đào tạo chi tiết của từng môn học cụ thể kết hợp với yêu cầu từ giảng viên phụ trách môn học. Tài liệu môn học dạng in được tổ chức thành kho riêng đặt tại Tầng 4, và được tập hợp thành cơ sở dữ liệu với một hệ thống tra cứu chuyên biệt hỗ trợ người dạy và người học trong quá trình khai thác tài liệu theo một lớp học cụ thể (theo môn học và theo giảng viên hướng dẫn).


Sản phẩm khoa học của TDTU

Sản phẩm khoa học của Trường đại học Tôn Đức Thắng bao gồm các kết quả nghiên cứu khoa học được thể hiện dưới dạng bài báo khoa học, sách, kỷ yếu hội nghị/hội thảo, tham luận, phát minh, sáng chế, ý tưởng...
From the Blog

Tuesday, August 25, 2009
The Future of Research Libraries
by Carl Grant

What's New

Get the most out
the new version
with our Guided Tour

Primo on iPhone

Bookmark this link
to access Primo on
your iPhone

Primo on Twitter

Follow @primo to keep
up on the new features
and coming events

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...