skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Dạng tìm kiếm Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Observation Of Paper Fibers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An Analysis of Sino-Nom Buddhist Scriptures Using Writing Paper Research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of Sino-Nom Buddhist Scriptures Using Writing Paper Research

Japanese Journal of Southeast Asian Studies, 2022/07/31, Vol.60(1), pp.17-39 [Tạp chí có phản biện]

2022 Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ;ISSN: 0563-8682 ;EISSN: 2424-1377 ;DOI: 10.20495/tak.60.1_17

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

2
漢字・字喃経典への料紙調査の応用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

漢字・字喃経典への料紙調査の応用

東南アジア研究, 2022/07/31, Vol.60(1), pp.17-39 [Tạp chí có phản biện]

2022 京都大学東南アジア地域研究研究所 ;ISSN: 0563-8682 ;EISSN: 2424-1377 ;DOI: 10.20495/tak.60.1_17

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Chủ đề 

  1. 木材パルプ  (1)
  2. 竹紙  (1)
  3. 料紙調査  (1)
  4. 繊維観察  (1)
  5. 楮紙  (1)
  6. 抄紙技術  (1)
  7. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...