skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Dạng tìm kiếm Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009 đến 2015 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
English as an International Language: International Student and Identity Formation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English as an International Language: International Student and Identity Formation

Language and intercultural communication, 2009, Vol.9 (3), p.201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ;EISSN: 1747-759X ;DOI: 10.1080/14708470902748855

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

2
La notion de première impression dans la perception de nouveaux produits : une comparaison de méthodes de mesure
Material Type:
Luận văn/Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

La notion de première impression dans la perception de nouveaux produits : une comparaison de méthodes de mesure

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có bình duyệt (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. French  (1)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...