skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Dạng tìm kiếm Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1972 đến 2012 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN KHOA HỌC GIÁO DỤC
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN KHOA HỌC GIÁO DỤC

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 2012-05 (23b) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1859-2333 ;EISSN: 2815-5599

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

2
English as an International Language: International Student and Identity Formation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English as an International Language: International Student and Identity Formation

Language and intercultural communication, 2009-08, Vol.9 (3), p.201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ;EISSN: 1747-759X ;DOI: 10.1080/14708470902748855

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

3
Buddhists in Vietnam's Contemporary Politics
Material Type:
Luận văn/Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buddhists in Vietnam's Contemporary Politics

Database copyright ProQuest LLC; ProQuest does not claim copyright in the individual underlying works. ;ISBN: 9780438847200 ;ISBN: 0438847202

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...