skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Dạng tìm kiếm Chỉ mục

Kết quả 1 - 10 của 55  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN KHOA HỌC GIÁO DỤC
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN KHOA HỌC GIÁO DỤC

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 2012-05 (23b) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1859-2333 ;EISSN: 2815-5599

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

2
YếU KéM CủA NGHIÊN CứU KHOA HọC GIáO DụC VIệT NAM: NGUYÊN NHÂN Và GIảI PHáP
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

YếU KéM CủA NGHIÊN CứU KHOA HọC GIáO DụC VIệT NAM: NGUYÊN NHÂN Và GIảI PHáP

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 2014-10 (33) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1859-2333 ;EISSN: 2815-5599

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

3
Tuy nhiên, các nhà khai thác tư nh"n có một trong nhiều 20 giấy phép sẽ được phép đặt cược
Material Type:
Newsletter Article
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuy nhiên, các nhà khai thác tư nh"n có một trong nhiều 20 giấy phép sẽ được phép đặt cược

University Wire, 2020

2020 UWIRE, a division of Uloop

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

4
English as an International Language: International Student and Identity Formation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English as an International Language: International Student and Identity Formation

Language and intercultural communication, 2009-08, Vol.9 (3), p.201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ;EISSN: 1747-759X ;DOI: 10.1080/14708470902748855

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

5
La notion de première impression dans la perception de nouveaux produits : une comparaison de méthodes de mesure
Material Type:
Luận văn/Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

La notion de première impression dans la perception de nouveaux produits : une comparaison de méthodes de mesure

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

6
Pregnancy with Heart Disease: Maternal Outcomes and Risk Factors for Fetal Growth Restriction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pregnancy with Heart Disease: Maternal Outcomes and Risk Factors for Fetal Growth Restriction

International journal of environmental research and public health, 2019-06, Vol.16 (12), p.2075 [Tạp chí có phản biện]

2019. This work is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (the “License”). Notwithstanding the ProQuest Terms and Conditions, you may use this content in accordance with the terms of the License. ;2019 by the authors. 2019 ;ISSN: 1660-4601 ;ISSN: 1661-7827 ;EISSN: 1660-4601 ;DOI: 10.3390/ijerph16122075 ;PMID: 31212780

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

7
Working Motivation of Medical Staff and Some Related Factors at a General Hospital in the Mekong Delta, Vietnam in the Context of the COVID-19 Pandemic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working Motivation of Medical Staff and Some Related Factors at a General Hospital in the Mekong Delta, Vietnam in the Context of the COVID-19 Pandemic

Bangladesh journal of medical science (Ibn Sina Trust), 2023-01, Vol.22 (1), p.121-127

2023. This work is licensed under http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (the “License”). Notwithstanding the ProQuest Terms and Conditions, you may use this content in accordance with the terms of the License. ;ISSN: 2223-4721 ;EISSN: 2076-0299 ;DOI: 10.3329/bjms.v22i1.63076

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

8
THE RELATIONSHIP BETWEEN MEANINGFUL WORK AND TURNOVER INTENTION OF PRESCHOOL TEACHERS: THE MEDIATING ROLE OF WORK MOTIVATION
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE RELATIONSHIP BETWEEN MEANINGFUL WORK AND TURNOVER INTENTION OF PRESCHOOL TEACHERS: THE MEDIATING ROLE OF WORK MOTIVATION

Management Research and Practice, 2024-03, Vol.16 (1), p.66-76 [Tạp chí có phản biện]

COPYRIGHT 2024 Academia de Studii Economice Bucuresti ;Copyright Academia de Studii Economice din Bucuresti, Research Center in Public Administration and Public Management Mar 2024 ;ISSN: 2067-2462 ;EISSN: 2067-2462

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

9
Researching the Firm Characteristics Affecting the Earnings Quality: The Case of Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researching the Firm Characteristics Affecting the Earnings Quality: The Case of Vietnam

Calitatea, 2020-12, Vol.21 (179), p.106-112 [Tạp chí có phản biện]

Copyright Romanian Society for Quality Assurance Dec 2020 ;ISSN: 1582-2559

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

10
Towards Building an Intelligent Call Routing System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Building an Intelligent Call Routing System

International journal of advanced computer science & applications, 2016, Vol.7 (1)

2016. This work is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (the “License”). Notwithstanding the ProQuest Terms and Conditions, you may use this content in accordance with the terms of the License. ;ISSN: 2158-107X ;EISSN: 2156-5570 ;DOI: 10.14569/IJACSA.2016.070162

Tài liệu số/Tài liệu điện tử

Kết quả 1 - 10 của 55  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (3)
 2. 2009 đến 2013  (4)
 3. 2014 đến 2017  (3)
 4. 2018 đến 2021  (41)
 5. Sau 2021  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (29)
 2. English  (20)
 3. Japanese  (4)
 4. French  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...